divendres, 30 de setembre de 2011

Les eines

LES EINES


Alicates universals


Eina que serveix per subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons,etc.Barrina

Eina que s'utilitza per foradar fusta i materials de poca duresa.Cargol de banc

Instrument per immobilitzar una peça en el banc de treball.Cinta mètrica

Tira d'acer o de roba dividida en metres, decímetres, centímetres i mil•límetres que serveix per amidar longituds.Clau allen

Barreta en forma de "L" i secció hexagonal que s'utilitza per cargolar i descargolar cargols de cabota buidada.Clau fixa

Eina el cap de la qual encaixa amb la superfície exterior de la cabota dels cargols i serveix per cargolar i descargolar.Escaire

Instrument metàl•lic en forma de "L". S'utilitza per traçar i comprovar angles rectes, línies paral•leles i perpendiculars..Guants

Elements per protegir les mans de talls, llimadures, calor, dissolvents... Per treballar amb comoditat, cal que s'adaptin bé a la forma de la mà.Llima

Eina d'acer trempat emmanegada, amb solc, dents o estries que s'urilitza per desbastar, polir o allisar materials durs.Martell

Eina de percussió que permet colpejar un material per tal de doblegar-lo, fixar-lo, etc.Pistola termoencoladora

Eina elèctrica que, mitjançant la calor, fon una barra de cola al temps que permet dosificar-la. Es fa servir per unir materials lleugers i que no es malmetin amb la temperatura de la cola.Raspa

Llima de dents especialment sortints que permet rebaixar o allisar fusta i altres materials durs no metàl•lics.Regle graduat d'acer

Instrument de mesura d'acer. Està dividit en cm i mm i permet traçar línies i amidar longituds.Serjant de marqueteria

Eina que permet subjectar fustes i plàstics de poc gruix per poder-los treballar (serrar, allisar, polir...) amb comoditat.Serra d'arquet

Eina de tall amb un full d'acer trempat. Es fa servir per tallar materials metàl•lics, tant tous com durs.Serra de marqueteria

Eina de tall que permet treballar amb materials tous de poc gruix, com per exemple fullola, plàstic. Gràcies a la forma de l'arc i la fulla, en tallar, es poden seguir formes irregulars.Tenalles

Eina de la família de les alicates que s'utilitza normalment per tallar filferro i per arrencar claus.Tisores de planxa

Eina de tall que permet tallar peces de planxa i altres materials de poc gruix.Tornavís de boca plana

Eina de cargolar i descargolar formada per un mànec i una tija l'extrem de la qual té forma plana. Aquest extrem entra a la cabota del cargol de manera que es pot cargolar i descargolar en girar el tornavís.Tornavís d'estrella

Eina de cargola i descargolar. És un tornavís especial que té l'extrem de la tija en forma d'estrella. Aquest extrem encaixa en la cabota d'un cargol philips.Trepant de sobretaula

Màquina eina elèctrica per foradar materials arrencant-ne ferritges o encenalls mitjantçant una broca.Ulleres

Element que protegeix els ulls de llimadures, espurnes, àcids... Els models homologats porten protecció lateral i uns vidres que poden resistir impactes forts.Xerrac

Serra de fulla rígida, ampla i gruixuda que permet tallar peces grans amb poc esforç.