divendres, 30 de setembre de 2011

Gestió ambiental de l'àrea metropolitana de Barcelona

http://www.amb.cat/web/emma
Residus, aigua, gestió ambiental.. de l'àrea metropolitana de Barcelona.