dissabte, 13 de setembre de 2014

¿QUÉ SON LOS FÓSILES, CÓMO SE FORMAN Y QUÉ NOS INDICAN? (EA) FÓSILES, FO...

WEGENER DERIVA CONTINENTAL PASO A...

La historia de la tierra 1 James Hutton Siccar Point

El origen de la vida

01 Teorías evolutivas

TECTONICA DE PLACAS

Terremoto, pliegues y fallas. 2ª parte

Terremotos 1ª parte

L'échelle des temps géologiques

Origen de la tierra - Como se hizo la tierra

Historia Geologica 3D

Perfil topogràfic

dimecres, 5 de febrer de 2014

Malalties mentals: el tango de gens i ambient (+llista de reproducció)

CAT - Grans Idees de la Biologia - 2013 (+llista de reproducció)

CAT- El genoma humà. Del passat al futur - 2013 (+llista de reproducció)

International Year of Crystallography

El proper 20 de gener, a la seu de la UNESCO a París, tindrà lloc la cerimònia d'inauguració de l'Any Internacional de la Cristal·lografia, la disciplina científica que estudia la disposició dels àtoms i les molècules a l'espai. Al llarg de 2014, s'organitzaran conferències, tallers i exposicions per donar visibilitat a aquesta ciència. 
De les set línies de llum operatives que hi ha a l'actualitat al Sincrotró ALBA, tres d'elles utilitzen la difracció de raig X per dur a terme experiments. XALOC, especialitzada en cristal·lografia de macromolècules, permet resoldre l'estructura de proteïnes a nivell atòmic. MSPD (Materials Science and Powder Diffraction) fa experiments de difracció amb alta resolució i a altes pressions. NCD (Non-Crystalline Diffraction) duu a terme experiments de SAXS (Small Angle X-ray Scattering) per obtenir informació estructural de grans molècules com polímers o fibres, entre d'altres. 
Més informació al web oficial de l'Any Internacional de la Cristal·lografia: http://www.iycr2014.org

Física y Química - Tipos de reacciones químicas

quimica enlaces.wmv

La tabla periódica y la periodicidad Propiedades periódicas y configurac...

Any internacional de la cristal·lografiaJohanna refleja en la estructura de un copo de nieve. Se entera de la conciencia de Johannes Kepler de su simetría regular de hace 400 años. Hace apenas 100 años, se descubrió que la difracción de rayos X podría mostrar la estructura atómica de los materiales cristalinos. Johanna aprende cómo estos descubrimientos llevaron a enormes avances en la física, la química, la biología y la medicina, muchos de los cuales fueron recompensados ​​por premios Nobel. La celebración de estos avances en este Año Internacional de Cristalografía 2014 le inspira a imaginar lo que aún podría ser descubierto ... y cómo ella podría ser parte de esa gran aventura.
Animación por Quidos
consultor científico: Luc Van Meervelt
Duración: 2m 30s