dimecres, 5 de febrer de 2014

International Year of Crystallography

El proper 20 de gener, a la seu de la UNESCO a París, tindrà lloc la cerimònia d'inauguració de l'Any Internacional de la Cristal·lografia, la disciplina científica que estudia la disposició dels àtoms i les molècules a l'espai. Al llarg de 2014, s'organitzaran conferències, tallers i exposicions per donar visibilitat a aquesta ciència. 
De les set línies de llum operatives que hi ha a l'actualitat al Sincrotró ALBA, tres d'elles utilitzen la difracció de raig X per dur a terme experiments. XALOC, especialitzada en cristal·lografia de macromolècules, permet resoldre l'estructura de proteïnes a nivell atòmic. MSPD (Materials Science and Powder Diffraction) fa experiments de difracció amb alta resolució i a altes pressions. NCD (Non-Crystalline Diffraction) duu a terme experiments de SAXS (Small Angle X-ray Scattering) per obtenir informació estructural de grans molècules com polímers o fibres, entre d'altres. 
Més informació al web oficial de l'Any Internacional de la Cristal·lografia: http://www.iycr2014.org