dijous, 1 de març de 2012

Productes quotidians que contenen minerals


Productes de neteja domèstica

Els productes de neteja que s'utilitzen com a abrasiu, per desincrustar la brutícia, contenen algun tipus de mineral en pols. Segons quin sigui el material que es vulgui netejar s'utilitzarà un mineral amb més o menys duresa. Un del minerals que s'usa més freqüentment és la calcita.

Alimentació i conservació d'aliments

L'halita, clorur sòdic o sal comú, és un mineral imprescindible en la nostra dieta i en la de molts altres éssers vius. És també un excel·lent conservant d'aliments i un potenciador de sabor. Un altre mineral que s'utilitza com a additiu són les argiles.


Productes de bellesa i perfumeria

Molts productes de bellesa contenen minerals. En concret, a les mascaretes de neteja de cutis s'utilitzen argiles per les propietats absorbents que tenen. El component més freqüent és el caolí, una barreja d'argiles entre les quals destaca la caolinita. Trobem talc a la composició de la majoria de desodorants de bola, pintallavis, productes facials, cremes i locions, a més a més de trobar-ne a les pólvores de talc. S'usa el talc perquè té propietats absorbents i lubricants. Un altre mineral que contenen els cosmètics és la moscovita, un tipus de mica. Dóna la brillantor als pinta-ungles a les ombres d'ulls i a d'altres maquillatges. També s'usen les argiles com a colorant i en alguns països la galena per pintar-se els ulls.

Productes per a animals

Les anomenades sorres de gats són en realitat un tipus d'argiles amb gran capacitat d'absorbència de líquids i d'olors. A la composició d'alguns aliments per a animals s'hi afegeixen zeolites, un altre tipus de mineral, per ajudar a la digestió i eliminar les males olors de les femtes.


Productes farmacèutics

L'excipient en molts comprimits és el caolí. És innocu per a les persones i té la capacitat d'absorbir i mantenir al seu interior el principi actiu. També s'utilitza com a astringent. Un altre mineral que s'utilitza en comprimits per les seves propietat antiàcid és la calcita, per alleugerar les molèsties digestives i com a suplement de calci.


Insecticides i desinfectants

El sofre en pols, amb un color groc molt característic, s'utilitza directament com a desinfectant i insecticida per a plantes, locals, carrers, etc. Antigament es cremava i amb el fum es desinfectaven els armaris o les cases. També és un repel·lent d'animals a causa de la seva olor.

Productes de drogueria

La majoria de pintures contenen minerals en pols com a pigment: per als colors terrosos, la siderita; per al color negre, el grafit i la pirolusita; vermell, l'hematites; blanc, la baritina, el guix i la calcita; blau, l'atzurita; groc la limonita; verd, la malaquita; etc.

Productes de papereria

Als productes de papereria, els minerals es troben en els productes que s'utilitzen com a suport de l'escriptura: papers i cartrons; en els propis objectes d'escriptura: llapis, guixos i pintures, o bé en els que serveixen per esborrar: gomes. Als papers se'ls afegeix caolí i calcita per augmentar la seva qualitat i grams, els llapis contenen grafit, els guixos contenen guix o calcita, les pintures contenen minerals com a pigments i les gomes, mineral en pols com a abrasiu.

Productes per a l'esport

Un mineral que utilitzen els esportistes quan fan esports en què és necessari augmentar l'adherència dels peus i de les mans sobre els objectes és la magnesita en pols. Els atletes o escaladors s'empolsen les mans amb aquest mineral per evitar relliscar. L'avantatge que té aquest mineral és el seu gran poder d'absorbència.

Productes de ferreteria

Els minerals tenen moltes aplicacions en objectes de ferreteria, en les eines per tallar i polir. Els discs de tall es fabriquen amb diferents aliatges de metalls i s'impregnen les vores amb minerals com el quars, el corindó o el diamant.

Objectes de joieria

Gairebé tots els materials que s'utilitzen en joieria

són d'origen mineral. Per una banda els anomenats metalls preciosos: la plata, l'or i el platí. I per l'altra banda, les gemmes o pedres precioses.

Combustibles, materials industrials i de

construcció

En aquest àmbit s'utilitzen tot tipus de minerals i de roques com a matèria primera. La gran quantitat de materials diferents que se n‘obtenen requereix d'un espai molt més ampli del que aquí disposem. Engloba la indústria del vidre, dels materials de la construcció, les roques ornamentals, els àrids, els hidrocarburs, la ceràmica, el carbó...